РЕГИОНАЛЕН ЛАЙЪНС ЛИДЕРСКИ ИНСТИТУТ

2014-2015 (CEE) ЛАЙЪНС РЕГИОН - ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

Кабинетът на Дистрикт Управителя на Лайънс Дистрикт 130-България и Дистрикт екипа по лидерство (GLT-D130) имаме удоволствието да поканим бъдещите Клубни Президенти (2015-2016) или други клубни представители за участие в Регионален Лайънс Лидерски Институт за Централна и Източна Европа, който ще се проведе в гр. Русе от 05 до 07 юни 2015 г. Участниците в института ще имат възможност да се запознаят с актуалните възможности за ефективна Лайънс дейност, да споделят опит и успешни практики, да придобият допълнителни умения чрез интерактивни техники и не на последно място да се включат в съпътстващата културно-атрактивна програма, осигурена от домакинстващите Русенски Лайънс Клубове.

Работен език на обучението е български. Разходите за храна, нощувка и материали се покриват от организаторите. Транспортните разходи до и от мястото на обучението са за сметка на участниците.

Тъй като местата за участие са ограничени, утвърждаването на участниците ще става по реда на заявяване. Очакваме да заявите Вашето участие чрез приложената форма за участие, която моля да бъде върната до 25 май 2015 на :

  • Пламен Чингаров – Координатор на обучението, ел.поща: chingarov@abv.bg,факс 030 714205 или

  • Любомир Димитров - Секретар на Дистрикт 130, ел. поща: arsa_cska@abv.bg


ПРОГРАМА ЗА УИКЕНДА - 05-07.06.2015 г.

 

ПОКАНА ОТ ЛК РУСЕ - СЕВЕР

 

Регионалният Лайънс Лидерски Институт-2015 се реализира благодарение на проект на Дистрикт 130-България, одобрен от LIONS CLUBS INTERNATIONAL.


 

С лайънс поздрав,

Марин Филин, Дистрикт Управител, Д 130-България;

Станислав Сираков, Ръководител на Дистрикт екипа по Лидерство (GLT-D130)

Коментари (0)

Вашият коментар :